Ưu đãi

  1. Tặng Voucher khuyến mãi 10%, 20% trên tổng hóa đơn.
  2. Nhận Ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn cho sự kiện hoặc khi đặt bàn trước.
  3. Thẻ Hội viên tích điểm : 30.000 VNĐ/1 điểm, 1 điểm = 1.000 VNĐ.
  1. Thẻ Thành viên/Teamwork: Ưu đãi 20% trên tổng hóa đơn